Về quan hệ thương mại song phương, kim ngạch còn ở mức khiêm tốn. Đáng chú ý là giai đoạn những năm gần đây, trong cán cân thương mại giữa hai nước, Việt Nam luôn là nước nhập siêu. Tanzania với nền chính trị và sản xuất nông nghiệp ổn định là nhà cung cấp bông và hạt điều thô lớn của nước ta.

 Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Tanzania giai đoạn từ 2009-2014

(ĐVT: triệu USD)

 Năm

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch

2009
30,08
37,85
67,93
2010
35,67
70,03
105,70
2011
24,12
35,93
60,05
2012
37,27
45,80
83,07
2013
25,45
80,66
106,11
2014
51,65
105,18
156,83
3T/2015
20,88
100,77
121,65

 Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu sang Tanzania năm 2014 đạt 51,65 triệu USD, tăng tới 103% so với năm 2013. Trong 3 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 20,88 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Tanzania trong năm 2014 là sản phẩm dệt may đạt 16,4 triệu USD, gạo 9,6 triệu USD, dây điện và dây cáp điện 8,4 triệu USD… Ngoài ra, một số sản phẩm công nghiệp như clanhke, phân bón các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, linh kiện, máy vi tính… cũng là những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam do đáp ứng được nhu cầu hiện tại của thị trường Tanzania.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Tanzania năm 2014

Mặt hàng

Trị giá (USD)

Sản phẩm dệt may

         16.423.209

Gạo

           9.558.434

Dây điện và dây cáp điện

           8.370.724

Sản phẩm sắt thép

           4.893.821

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng

           3.343.485

Điện thoại di động và linh kiện

           1.307.327

Cấu kiện nhà lắp ghép

           1.305.225

Xi Măng

           1.204.940

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

              883.443

Dao cạo râu

              820.040

 Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Tanzania, kim ngạch năm 2014 đạt 105,18 triệu USD, tăng 30,5% so với năm 2013. Theo số liệu của Tổng Cục hải quan, 3 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Tanzania lên tới 100,77 triệu USD, gần bằng kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2014. Trong đó, 3 mặt hàng nhập khẩu chính vẫn là hạt điều (92,1 triệu USD), chiếm tới 91,4%, thức ăn gia súc và nguyên liệu (6,3 triệu USD), bông các loại (2,3 triệu USD).

Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Tanzania năm 2014 

Mặt hàng

Trị giá (USD)

Hạt điều

            47.187.737

Bông các loại

            37.767.528

Thức ăn gia súc & nguyên liệu

            16.766.987

Đồng

                 728.647

Sắt thép phế liệu

                 613.757

Gỗ & sản phẩm gỗ

                 358.953

Hàng hoá khác

                 340.444

Cà phê

                 329.250

Quặng và khoáng sản khác

                 327.401

Hàng rau quả

                 304.531

Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam

Ngoài các mặt hàng nêu trên, Tanzania đang có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị và công nghệ chế biến hạt điều từ Việt Nam. Bên cạnh đó Tanzania cũng rất muốn hợp tác liên doanh với Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, sản xuất sữa, sản xuất nước hoa quả và đặc biệt muốn hợp tác về nông nghiệp. Tanzania cũng là thị trường mà Việt Nam có thể nhập khẩu một số sản phẩm như bông, gỗ teck, hạt điều để chế biến nhằm tái xuất khẩu.

Nguồn: vietnamexport.com

Nguồn: Tin tham khảo