Cơ quan quản lý Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MOHW) ngày 23/6/2022 đã ban hành thông báo số 1111301261 về việc sửa đổi một phần Quy định về Ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (Amendment on partial articles of Regulations on Nutrition Labeling for Prepackaged Food Products).
Theo đó, việc sửa đổi lần này dựa theo Khoản 3 Điều 22 Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các quy định sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
Quý doanh nghiệp quan tâm xin tìm đọc như phụ lục đính kèm.
第1111301261號-amendment-on-partial-articles-of-regulations-on-nutrition-labeling-for-prepackaged-food-products-pdf_TWKG.PDF 
Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)