Quy tắc Hải quan (Hỗ trợ khai báo giá trị của hàng hóa nhập khẩu đã được xác định) năm 2023 sẽ xác định danh sách hàng hóa có thể không được khai báo trung thực hoặc chính xác về giá trị, giá nhập khẩu và nhà nhập khẩu sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ bổ sung về vấn đề này. Ủy ban Trung ương về Thuế gián thu và Hải quan sẽ sàng lọc và đưa những mặt hàng có nghi ngờ về giá trị nhập khẩu để chuyển qua một hội đồng xem xét và thẩm định (định giá lại) giá trị.
Hội đồng sẽ yêu cầu các bên liên quan như nhà xuất khẩu/ nhập khẩu/ đại lý hải quan cung cấp các tài liệu liên quan đến giá trị lô hàng, hội đồng sẽ xem xét và kết luận về việc lô hàng đó có khai báo trung thực hay không, nếu không hội đồng có thể ấn định mức giá trị nhất định để áp thuế.
Dự luật Tài chính 2022 đã đề xuất sửa đổi Đạo luật Hải quan để giải quyết vấn đề định giá thấp hàng nhập khẩu và đưa ra các quy tắc do chính quyền trung ương xây dựng, theo đó hội đồng có thể được phép quy định các nghĩa vụ bổ sung của nhà nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khai báo không đúng giá trị, tiêu chí lựa chọn hàng hóa đó và việc kiểm tra đối với hàng hóa đó.
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn: vietnamexport.com