Theo thông báo của COA, việc sửa đổi lần này dựa trên quy định tại Khoản 1 Điều 13.1 của Luật Kiểm dịch, phòng dịch thực vật.
Theo đó, trong lần sử đổi này, COA đã bổ sung 16 nhóm sản phẩm thực vật như rau cải cuồng dạng tươi, hoặc đông lạnh (Chengiopanax sciadophylloides, fresh or chilled; có mã hàng: 0709999026-7) vv.... vào Danh sách các mặt hàng nhập khẩu cần tiến hành kiểm dịch thực vật.
Danh sách các mặt hàng nhập khẩu cần tiến hành kiểm dịch thực vật được Đài Loan ban hành lần đầu theo Thông báo số 1031493842B ngày 22/10/2014 của COA. Và đây là lần thứ 16, COA sửa đổi bổ sung Danh mục này.
Quy định mới này có hiệu lực từ hôm nay (ngày 01/12/2022).
Doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu các nhóm hàng liên quan vào Đài Loan tìm đọc Danh sách như phụ lục đính kèm./.

PL1 DANH SACH SUA DOI BO SUNG THEO THONG BAO NGAY 30.11.2022.pdf

 

 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc