Theo đó, Đài Loan tiếp tục áp dụng chính sách cơ động điều chỉnh thuế nhập giảm 50% thuế suất thuế khẩu đối với các mặt hàng thịt bò từ các đối tác WTO với thuế suất từ 10 NT$/kg xuống còn 5NT$/kg, trong khi các mặt hàng bơ sữa tùy loại cũng được giảm từ 10% thì xuống 5%; từ 8% thì xuống 4% và từ 5% thì xuống 2,5%.
Thời gian thi hành bắt đầu tư 01/5-30/6/2022.
Chi tiết Danh sách 22 mặt hàng cắt giảm thuế quan như phụ lục đính kèm./.

 

Tải file đính kèm :  關稅稅率品目表-R4dre

 


 

Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc