Quy định trên có hiệu lực từ ngày 29/8/2022.
Các doanh nghiệp xuất khẩu sang khu vực Bắc Âu lưu ý tuân thủ các qui định của EU để tránh các rủi ro không đáng có.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia