Theo đó, TC kết luận trong thời kỳ rà soát, xi măng nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam, không gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất xi măng của Phi-líp-pin.
Căn cứ kết luận điều tra và kiến nghị của TC, Bộ trưởng Bộ Công Thương Philippines quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ. Thuế tự vệ đối với xi măng nhập khẩu vào Philippines sẽ hết hạn vào 22 tháng 10 năm 2022.
Thông tin chi tiết về vụ việc xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Kiên, di động: 0942.613.889, email: kiennh@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn)./.

 

Tải tài liệu liên quan  tại đây./.

 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại