Theo các quyết định trước đó được đưa ra vào tháng 12/2020 và tháng 5/2021, một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ đã được miễn thuế theo Mục 301 của Mỹ đến ngày 25/12/2021.
Sau khi gia hạn, việc miễn trừ sẽ kéo dài đến ngày 30/6/2022. Từ ngày 1/1/2022, các mặt hàng trong danh sách loại trừ này sẽ phải chịu thuế xuất nhập khẩu năm 2022.
Theo quy định, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu chất thải phóng xạ, dư lượng phóng xạ được quy định theo một danh mục riêng trong biểu thuế quan năm 2022 sẽ không được liệt kê trong danh sách miễn thuế. 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/chinadaily