Theo Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố:

- Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất - kinh doanh; các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp; giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế. Các ngành quân đội, công an, y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly phù hợp.
- Đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Y tế và các đơn vị liên quan xúc tiến quảng bá du lịch, chuẩn bị các việc cần thiết để mở cửa đón khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép, trước hết là từ các nước, vùng lãnh thổ đã kiểm soát tốt dịch bệnh, được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh.
- Xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt, đưa tin sai sự thật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.
Xem chi tiết Công văn 1908/UBND-KGVX tại đây.

Nguồn: VITIC