Chính phủ thống nhất quản điểm chỉ đạo, điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nỗ lực phấn đầu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương coi công tác phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không được chủ quan nhưng cũng không hoang mang, sẵn sàng chấp nhận thiệt hại một phần kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
Dưới sự tác động tiêu cực của dịch bệnh nCoV tới sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Bộ Tài chính được yêu cầu không tăng giá điện và các dịch vụ công khi chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành ổn định giá theo chỉ tiêu đã được Quốc hội đề ra; tập trung cân đối nguồn lực để thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội gắn với cải cách hành chính, tinh giản biên chế.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Công Thương miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng; nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước sát trùng, các vật tư, thiết bị cần thiết khác phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh nCoV, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách nhằm trục lợi.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV.
Xem chi tiết Nghị quyết 11/NQ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC