Theo đó, vào hồi 9 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022 (Thứ Hai), tại Trụ sở Bộ Công Thương (số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá đã tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá, tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao là 125.000 tấn (mã HS 17.01), trong đó có 100.000 tấn đường thô và 25.000 tấn đường tinh luyện.

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu