Trong đó thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 453/BC-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021.
Cụ thể, quy định đối tượng thứ nhất là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Với đối tượng này, Chính phủ đồng ý giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; hoặc giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng, tại các kỳ hoá đơn tháng 8 và kỳ hoá đơn tháng 9 năm 2021. Danh sách địa phương được giảm tiền điện do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho đơn vị điện lực.
Đối tượng thứ hai, là các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 có thu một phần chi phí của người cách ly. Với đối tượng này, Chính phủ đồng ý giảm 100% tiền điện.
Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đều được hưởng chính sách này. Điều kiện để hưởng ưu đãi, là mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực, hoặc Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và các đơn vị bán lẻ điện khác.
Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.
Theo ước tính của EVN, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong đợt 4, là khoảng 2.500 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).
Nghị quyết của Chính phủ đến chỉ một ngày, sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký Văn bản số 453/BC-BCT, đề xuất với Thủ tướng cho phép thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4.
Chính phủ sẽ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.
Về phía Bộ Công thương, lãnh đạo ngành cam kết, khẩn trương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN và các đơn vị có liên quan thực hiện giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nêu trên.
Trước đó, ngày 2/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện, theo đề xuất của Bộ Công Thương.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC