Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục ghi nhận những dấu ấn mới trong tháng 6/2021. Theo đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm 2021 với khối lượng giao dịch bình quân đạt 212.145 hợp đồng/phiên, tăng 1,16% so với tháng trước.
Bên cạnh đó, ngày 28/6 vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm sản phẩm mới HĐTL trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm được đưa vào giao dịch, góp phần đưa hàng hoá giao dịch trên thị trường lên 3 sản phẩm và tổng cộng 10 mã hợp đồng.
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 6 đạt 29.851 hợp đồng, giảm 10,69% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 33.609 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 7/6/2021, và phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 345.296 hợp đồng vào ngày 10/6/2021.
Về giao dịch HĐTL TPCP, chỉ trong 3 phiên giao dịch cuối tháng 6/2021, đã có 823 HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm được giao dịch. Sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm được đánh giá là thành công so với hoạt động giao dịch của HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm khi cả 6 tháng đầu năm 2021 hầu như không có giao dịch và khối lượng giao dịch lớn nhất từ khi khai trương chỉ đạt 40 hợp đồng.
Trong tháng 6/2021, HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm tiếp tục không có giao dịch. Tổng OI của HĐTL TPCP tại thời điểm 30/6 là 99 hợp đồng.
Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 1%, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch 99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm 78,25% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,75% khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Đối với sản phẩm HĐTL TPCP 10 năm, mở rộng đối tượng nhà đầu tư được phép tham gia giao dịch bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, tuy nhiên, trong tháng 6/2021, các giao dịch HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.
Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 190.318 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, tháng 6 có khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất đạt 212.145 hợp đồng/phiên./.

Nguồn: vov.vn