Cụ thể, tháng 4 cả nước chi 452 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 8% so với tháng trước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, nhưng tập trung nhiều ở các thị trường châu Á; Trong đó, Hàn Quốc đạt 109 triệu USD, Trung Quốc đạt 92 triệu USD, Nhật Bản đạt 79 triệu USD, Thái Lan đạt 72,5 triệu USD, Ấn Độ đạt 27 triệu USD và Indonesia đạt 19,6 triệu USD. Tính chung 6 thị trường nêu trên đạt 399 triệu USD, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.
Xuat sieu linh kien phu tung o to
Lũy kế hết tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,67 tỷ USD, tăng 44,8%, tương ứng tăng 518 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều nược lại, Việt Nam cũng đạt tăng trưởng cao trong xuất khẩu linh kiện phụ tùng ô tô với kim ngạch 4 tháng đầu năm đạt 2,2 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu lớn như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Như vậy, hết tháng 4, nhóm hàng này đã đạt con số xuất siêu hơn 500 triệu USD.
Năm 2020, cả nước chi 4,2 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, trong khi con số xuất khẩu là hơn 5,6 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline.com.vn