Indonesia ngày 1/1/2024 chính thức áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điện tử, hay còn gọi là vape, nhằm kiểm soát số lượng tiêu thụ trên thị trường.
Cục trưởng Cục Dịch vụ thông tin và Truyền thông của Bộ Tài chính, ông Deni Surjantoro cho biết, chính sách thuế đối với mặt hàng thuốc lá điện tử được áp dụng từ năm 2018, đây là giai đoạn chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và là công cụ kiểm soát, điều tiết thị trường.
Theo ông Deni Surjantoro, cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống đều có hại như nhau. Quyết định đánh thuế thuốc lá điện tử nhấn mạnh nguyên tắc công bằng, có tính đến việc thuốc lá thông thường liên quan đến nông dân trồng thuốc lá và công nhân nhà máy đã nộp thuế thuốc lá kể từ năm 2014.
Ông Deni Surjantoro cho rằng, “về lâu dài, việc sử dụng thuốc lá điện tử được cho là có ảnh hưởng đến sức khỏe và các thành phần có trong thuốc lá điện tử được coi là hàng tiêu dùng cần được quản lý”.
Ông Deni Surjantoro cho biết, doanh thu từ thuế thuốc lá điện tử vào năm 2023 lên tới 1.750 tỷ Rp (113,7 triệu USD), tương đương khoảng 1% tổng doanh thu từ thuốc lá đặc biệt hàng năm.
Hơn 50% doanh thu từ thuế thuốc lá sẽ được hướng tới các dịch vụ y tế công cộng và thực thi pháp luật, hỗ trợ các dịch vụ công tốt hơn. 

Nguồn: bnews.vn