Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng, Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét đơn đăng ký làm bên liên quan và điều kiện để tổ chức các phiên tham vấn. Mẫu đơn đăng ký làm bên liên quan có trong phụ lục kèm theo thông báo khởi xướng, tại địa chỉ: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rozsliduvannya-shodo-importu-v-ukrayinu-keramichno/
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng, Bộ Kinh tế Ukraine sẽ xem xét các ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan. Bản trả lời câu hỏi điều tra cần chỉ rõ: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email và tên của người liên lạc, loại hình hoạt động (nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu...).
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp liên quan rà soát kỹ thông tin, dữ liệu xuất khẩu gạch men sang thị trường Ukraine; đồng thời thường xuyên liên lạc với Cục để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
Biện pháp tự vệ toàn cầu là một biện pháp hạn chế nhập khẩu được áp dụng nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước khi có sự gia tăng nhập khẩu đột biến gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện pháp này được áp dụng với tất cả các nguồn nhập khẩu mà không phân biệt xuất xứ của hàng hóa, ngoại trừ một số ngoại lệ được quy định bởi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
 

Nguồn: Uyển Như/HQ Online