Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), trị giá xuất khẩu lâm sản tháng 9/2021 đạt 821 triệu USD, giảm 8,2% so với tháng 8/2021.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu lâm sản đạt 11,97 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,14 tỷ USD, tăng 30,9%; lâm sản ngoài gỗ đạt 832 triệu USD, tăng 46,4%.
Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc, hiện nay chiếm trên 90% tổng trị giá xuất khẩu.
Về nhập khẩu, Tổng cục Lâm nghiệp thông tin thêm, trị giá nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 9/2021 ước đạt 211 triệu USD; lũy kế 9 tháng ước đạt trên 2,275 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường nhập khẩu chính là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chile, chiếm khoảng 55% tổng trị giá nhập khẩu 9 tháng qua.
Tính chung cán cân thương mại, 9 tháng ngành lâm sản xuất siêu ước đạt 9,699 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, cả năm nay tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt khoảng 13-14 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline/Thanh Nguyễn