Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Nguồn: congthuong.vn