Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp; Vụ Thị trường trong nước; Cục Xuất nhập khẩu; Văn phòng Bộ phía Nam và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Về phía địa phương có sự tham dự của ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Lãnh đạo Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Công ty Điện lực Long An…
Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, thương mại năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Long An và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2023 và giai đoạn tới. 
Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với các Sở ngành, đơn vị liên quan về lĩnh vực công nghiệp, thương mại tại tỉnh Long An
Ngoài ra, quán triệt các nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các chương trình, dự án quan trọng phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương giai doạn 2021-2025.
Đồng thời đánh giá, tình hình thực hiện hoạt động khuyến công, công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc đề xuất hướng xử lý… Thông qua chương trình làm việc nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, phát triển công nghiệp và thương mại địa phương của Bộ Công Thương.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công Thương gồm Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Văn phòng Bộ phía Nam đã có buổi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất, cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được thụ hưởng chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương