CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (mã CK: TSC) công bố BCTC quý 2/2015 với kết quả kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 270,6 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp chỉ đạt 31,14 tỷ đồng tăng 46,2% so với quý 2/2014.

Đáng chú ý, trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 525 triệu đồng lên 48,7 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc bán các khoản đầu tư (44 tỷ đồng).

Chi phí tài chính và chi phí QLDN lần lượt giảm 6,47% và 27% so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng tăng cao gấp đôi do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí nhân viên bán hàng, kết quả TSC lãi ròng 50,44 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 47,56 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TSC đạt 45,74 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 123,2% so với cùng kỳ; LNST công ty mẹ đạt 81,76 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 2,36 tỷ đồng cùng kỳ 2014 tương đương EPS đạt 2.289 đồng.

Hồi đầu năm, TSC đã lên kế hoạch kinh doanh “bành trướng” trong nhiều mảng hoạt động với doanh thu dự kiến 1.010 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2014 và lãi sau thuế tăng 88%, tương đương 117,2 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2015, TSC đã hoàn thành được 45% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch LNST.

Tính đến 30/06/2015, tài sản ngắn hạn của TSC ở mức 957,4 tỷ đồng, cao gấp 4 lần đầu năm, trong đó đáng chú ý là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 606,42 tỷ đồng, phần lớn số tiền này được đầu tư vào các chứng khoán chưa niêm yết. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cũng tăng mạnh so với đầu năm, lần lượt 82% và 220%. Vay nợ ngắn hạn tăng 46% so với cùng kỳ lên 83 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 968,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng hơn 84% trong nguồn vốn.

 

Theo Việt Dũng

InfoNet/HSX

Nguồn: Infonet