Thời kỳ khó khăn dường như đã qua đi, thay vào đó, nhiều doanh nghiệp công bố các con số kinh doanh ấn tượng, gây kinh ngạc giới đầu tư trong quý 2/2015 vừa qua. Với 89% số doanh nghiệp báo lãi trong quý 2, thì con số tăng trưởng trên 500% của 17 doanh nghiệp trên HNX và HSX thật đáng quan tâm.

Trên sàn HoSE

Đối với trường hợp tăng trưởng của Kinh Đô (KDC) và công ty mẹ Nhà Từ Liêm (NTL), có thể thấy có dấu ấn của hoạt động tài chính. Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 37 tỷ lên 6.584 tỷ đồng đã giúp Kinh Đô (KDC) lãi ròng tăng vọt từ mức 60 tỷ đồng lên 5.123 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, KDC ghi nhận 6.582 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - vượt hơn 1% kế hoạch cả năm.

Công ty mẹ Nhà Từ Liêm (NTL) có doanh thu thuần trong quý 2 đạt 87,65 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp quý 2 đạt gần 30 tỷ đồng tăng mạnh 163% so với quý 2/2014, lãi ròng 19,65 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 1,16 tỷ đồng LNST cùng kỳ năm trước. Trong kỳ công ty mẹ NTL cũng được hưởng lợi từ việc ghi âm chi phí tài chính 194 triệu đồng trong khi cùng kỳ là 8 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp khác có kết quả kinh doanh khởi sắc đều đến từ hoạt động kinh doanh chính, trong đó đáng chú ý nhất là Xi Măng Hà Tiên 1 (HT1), doanh nghiệp này ghi nhận 2.063 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 19,46% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 433,5 tỷ đồng tăng 51,57% so với quý 2/2014. LNST đạt 146,5 tỷ đồng tăng cao ấn tượng so với con số gần 11,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với cả 2 quý kinh doanh hết sức thành công, lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 công ty này đạt 3.662,8 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 10,8% so với cùng kỳ, LNST đạt 396,8 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 13,3 tỷ đồng cùng kỳ và vượt gần 39% kế hoạch LNTT.

Ô tô Trường Long (HTL) trong quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 546 tỷ đồng, bằng 4,4 lần con số cùng kỳ. Lãi gộp gấp 9,3 lần quý 2/2014, đạt 60 tỷ đồng. Với sự khởi sắc nói trên, không bất ngờ khi công ty đạt 43,5 tỷ đồng LNST tăng vọt so với con số 5,4 tỷ đồng quý 2 năm trước. EPS riêng quý 2 của HTL đạt con số đáng mơ ước 5.441 đồng/cổ phiếu. Quý 2 năm 2014, HTL lỗ thuần 605 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trong kỳ có được nhờ hoạt động khác.

Trên sàn HNX

Theo thống kê sơ bộ từ sàn HNX, căn cứ theo số liệu tại BCTC Quý 2/2015 đã được công bố của các tổ chức niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi Quý 2/2015 chiếm 88,8%, giá trị lãi tăng 28,6% so với Quý 2/2014.

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 11,2%, giá trị lỗ giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong những BCTC quý 2/2015 đã được DNNY trên HNX công bố có thể thấy nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng so với cùng kỳ.

Đầu tiên phải kể đến KTS, CHP và SHN cùng kỳ cả 3 doanh nghiệp này đều báo lỗ và trong quý 2/2015 cả 3 doanh nghiệp này cùng kinh doanh có lãi trong đó mức lãi trong quý 2 đóng góp đáng kể vào kết quả vượt 6,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 của Đường Kom Tum (KTS).

Hoạt động môi giới bất động sản với CTCP Ngôi Sao An Bình đã mang về 49 tỷ đồng doanh thu cho Hanic (SHN), qua đó giúp Hanic đạt 48,36 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2015 và 6 tháng đầu năm đạt 48,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 3,7 tỷ, tuy nhiên kết quả này còn thua xa con số lãi kỳ vọng 350 tỷ đồng của SHN trong năm 2015.

Ba cái tên đáng chú ý khác là VIG, VGP và PMS – 3 doanh nghiệp này cùng báo lãi con số cao nhất trong nhiều quý qua. Với doanh thu thuần hơn 2 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ trong khi chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán chưa đến 1 tỷ đồng giảm mạnh so với con số gần 17 tỷ đồng cùng với việc ghi âm tới 19,4 tỷ đồng chi phí QLDN đã giúp VIG lãi đột biến 20,46 tỷ đồng và hoàn thành vượt tới 72,8% kế hoạch cả năm 2015.


Đối với Cảng Rau Quả (VGP), doanh thu thuần quý 2/2015 đạt 228,4 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, cùng với hơn 50 tỷ công ty chuyển nhượng lô đất ở quận 7 giúp VGP lãi ròng 34,6 tỷ đồng cao gấp gần 10 lần cùng kỳ nâng mức LNST đạt 35,6 tỷ đồng, vượt 97% chỉ tiêu cho cả năm.

Việc bán đấu giá bất động sản đầu tư đã giúp PMS có doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 20,58 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ, LNST 6 tháng đạt 22,35 tỷ đồng vượt tới 128,8% kế hoạch cả năm 2015 – Đây cũng là doanh nghiệp hiện có tỷ lệ hoàn thành vượt kế hoạch cao nhất trên cả hai sàn.

Với 17 doanh nghiệp đã công bố mức lãi ròng đột biến so với cùng kỳ hầu hết đều đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh chính và kết thúc nửa đầu năm 2015 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của cả 17 doanh nghiệp này đều ở mức khá cao trong đó có tới 8 doanh nghiệp đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm 2015. Hiện trên hai sàn còn khoảng 200 doanh nghiệp niêm yết nữa vẫn chưa công bố BCTC quý 2/2015, theo đó vẫn còn những con số bất ngờ phía trước.

Theo Trần Trang

InfoNet/HNX

Nguồn: Infonet