Theo đó, đưa ra biện pháp:

- Buộc thay đổi tên DN, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN nếu DN vi phạm:

+ Không chấm dứt hành vi sử dụng tên DN xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch.

+ Không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên DN xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.

- Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN nếu DN vi phạm:

+ Không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên DN hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Không gửi báo cáo giải trình đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/5/2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn    

Nguồn: thuvienphapluat.vn