Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,30

19,52

19,15

19,48

19,28

Tháng 10/24

19,31

19,49

19,16

19,45

19,30

Tháng 3/25

19,58

19,74

19,43

19,71

19,57

Tháng 5/25

19,00

19,19

18,88

19,18

19,01

Tháng 7/25

18,79

18,95

18,68

18,95

18,80

Tháng 10/25

18,83

19,02

18,77

19,02

18,88

Tháng 3/26

19,11

19,28

19,05

19,27

19,15

Tháng 5/26

18,66

18,79

18,66

18,79

18,69

Tháng 7/26

18,48

18,53

18,44

18,53

18,44

Tháng 10/26

18,58

18,61

18,52

18,61

18,55

Tháng 3/27

18,87

18,90

18,81

18,90

18,86

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters