Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 28/2/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2026,11

0,10%

0,58%

0,61%

11,82%

Bạc

USD/ounce

22,781

0,13%

-2,81%

0,21%

9,51%

Đồng

USD/Lbs

3,8909

-0,05%

1,42%

0,26%

-1,51%

Thép

CNY/Tấn

3769,00

-0,05%

-2,96%

-3,43%

-10,31%

Quặng sắt

USD/Tấn

122,50

0,00%

-4,30%

-8,24%

-6,84%

Lithium

CNY/Tấn

95500

0,00%

-2,05%

0,00%

-75,73%

Bạch kim

USD/ounce

898,76

-0,03%

-0,50%

0,24%

-0,92%

Titan

USD/KG

6,63

0,00%

0,00%

11,43%

-22,00%

Thép cuộn

USD/Tấn

810,00

0,12%

-1,82%

-15,80%

-23,00%

Bitumen

CNY/Tấn

3695,00

0,14%

-2,76%

-0,05%

-3,50%

Cobalt

USD/Tấn

28550

0,00%

0,00%

-2,01%

-16,47%

Chì

USD/Tấn

2097,79

0,47%

2,10%

-3,18%

2,32%

Nhôm

USD/Tấn

2201,50

-0,81%

-1,03%

-1,19%

-8,12%

Thiếc

USD/Tấn

26296

-0,47%

-4,26%

2,65%

-2,06%

Kẽm

USD/Tấn

2390,00

-0,19%

1,51%

-5,14%

-21,24%

Nickel

USD/Tấn

17166

2,75%

7,24%

6,82%

-31,82%

Molybdenum

USD/Kg

46,75

0,00%

0,00%

0,00%

-51,30%

Palladium

USD/ounce

967,21

-0,06%

1,93%

0,57%

-31,01%

Rhodium

USD/ounce

4550

0,00%

5,20%

0,00%

-60,43%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics