Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

71,56

+0,69

+0,97%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

74,41

+0,53

+0,72%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,84

+0,03

+0,89%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

214,20

+1,45

+0,68%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

223,63

+1,59

+0,72%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg