Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

73,02

+0,12

+0,16%

Tháng 12/2023

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

77,58

+0,16

+0,21%

Tháng 01/2024

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

210,53

+0,42

+0,20%

Tháng 12/2023

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

3,08

+0,02

+0,59%

Tháng 12/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

274,41

-0,61

-0,22%

Tháng 12/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'24

77,53

77,69

77,28

77,56

77,42

Feb'24

77,45

77,64

77,45

77,61

77,51

Mar'24

77,77

77,77

77,52

77,52

77,50

Apr'24

78,67

78,67

77,16

77,44

80,69

May'24

80,17

80,21

76,79

77,35

80,51

Jun'24

77,09

77,09

77,07

77,07

77,20

Jul'24

77,00

77,00

76,80

77,00

80,04

Aug'24

78,03

78,03

76,56

76,77

79,76

Sep'24

77,75

77,90

76,32

76,51

79,46

Oct'24

76,24

76,24

76,24

76,24

79,14

Nov'24

75,97

75,97

75,97

75,97

78,82

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'23

72,97

73,21

72,75

73,02

72,90

Jan'24

73,11

73,38

72,91

73,19

73,09

Feb'24

73,25

73,45

73,02

73,28

73,19

Mar'24

73,30

73,49

73,09

73,32

73,28

Apr'24

73,40

73,45

73,14

73,29

73,27

May'24

73,27

73,30

73,08

73,09

73,19

Jun'24

73,08

73,17

72,84

73,04

73,04

Jul'24

72,76

72,76

72,76

72,76

72,81

Aug'24

75,03

75,48

72,05

72,54

75,49

Sep'24

72,26

72,33

72,12

72,12

72,24

Oct'24

71,82

71,82

71,82

71,82

71,92

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'23

2,7499

2,7500

2,7360

2,7458

2,7502

Jan'24

2,6703

2,6735

2,6593

2,6692

2,6722

Feb'24

2,6371

2,6376

2,6268

2,6352

2,6376

Mar'24

2,5937

2,5937

2,5937

2,5937

2,6012

Apr'24

2,5579

2,5579

2,5504

2,5504

2,5584

May'24

2,5267

2,5267

2,5267

2,5267

2,5292

Jun'24

2,5070

2,5070

2,5021

2,5021

2,5082

Jul'24

2,5622

2,5800

2,4900

2,5007

2,5862

Aug'24

2,4984

2,4984

2,4980

2,4980

2,5002

Sep'24

2,5046

2,5046

2,5042

2,5042

2,5065

Oct'24

2,5080

2,5080

2,5080

2,5080

2,5101

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'23

3,055

3,080

3,036

3,077

3,062

Jan'24

3,227

3,258

3,223

3,256

3,239

Feb'24

3,175

3,205

3,174

3,204

3,189

Mar'24

3,001

3,026

3,001

3,026

3,019

Apr'24

2,903

2,921

2,903

2,918

2,920

May'24

2,970

2,970

2,967

2,969

2,973

Jun'24

3,085

3,085

3,085

3,085

3,092

Jul'24

3,208

3,208

3,207

3,207

3,216

Aug'24

3,345

3,369

3,234

3,258

3,355

Sep'24

3,234

3,234

3,234

3,234

3,245

Oct'24

3,399

3,426

3,307

3,331

3,419

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'23

2,1080

2,1089

2,0993

2,1057

2,1011

Jan'24

2,0750

2,0826

2,0725

2,0788

2,0760

Feb'24

2,0793

2,0867

2,0793

2,0800

2,0806

Mar'24

2,2140

2,2140

2,0905

2,0978

2,1980

Apr'24

2,2901

2,2901

2,2901

2,2901

2,2931

May'24

2,3806

2,3823

2,2882

2,2971

2,3949

Jun'24

2,3680

2,3752

2,2819

2,2908

2,3874

Jul'24

2,3873

2,3873

2,2619

2,2704

2,3660

Aug'24

2,2383

2,2383

2,2383

2,2383

2,2412

Sep'24

2,2001

2,2001

2,2001

2,2001

2,2028

Oct'24

2,1097

2,1097

2,0448

2,0479

2,1333

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts