Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

88,25

+1,59

+1,83%

Tháng 11/2023

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

91,29

+1,39

+1,55%

Tháng 12/2023

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

230,78

+2,33

+1,02%

Tháng 11/2023

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

3,08

0,00

0,00%

Tháng 11/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

318,66

+0,99

+0,31%

Tháng 11/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'23

90,90

91,67

90,90

91,37

89,90

Jan'24

89,78

90,18

89,78

89,85

88,56

Feb'24

88,79

88,95

88,79

88,95

87,55

Mar'24

87,97

87,99

87,97

87,99

86,73

Apr'24

85,60

86,28

85,56

86,08

85,75

May'24

85,53

85,80

84,96

85,53

85,20

Jun'24

84,61

85,64

84,08

85,01

84,68

Jul'24

84,53

84,72

84,12

84,53

84,19

Aug'24

84,06

84,06

83,64

84,06

83,73

Sep'24

83,62

83,62

83,30

83,62

83,31

Oct'24

83,19

83,19

83,19

83,19

82,88

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

87,81

88,65

87,64

88,35

86,66

Dec'23

86,41

87,32

86,29

87,08

85,44

Jan'24

85,39

86,05

85,07

85,80

84,30

Feb'24

84,07

84,85

83,95

84,55

83,26

Mar'24

83,18

83,90

83,05

83,57

82,42

Apr'24

82,39

83,00

82,39

82,90

81,71

May'24

81,96

82,04

81,94

82,04

81,08

Jun'24

81,13

81,69

80,96

81,47

80,51

Jul'24

80,71

80,83

80,71

80,83

79,97

Aug'24

79,83

80,45

79,83

80,40

79,47

Sep'24

79,36

80,01

79,36

80,01

79,00

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

3,1789

3,1946

3,1702

3,1870

3,1767

Dec'23

3,0534

3,0733

3,0500

3,0653

3,0532

Jan'24

2,9918

3,0092

2,9917

3,0007

2,9888

Feb'24

2,9470

2,9470

2,9470

2,9470

2,9443

Mar'24

2,8723

2,8940

2,8495

2,8899

2,8815

Apr'24

2,8047

2,8290

2,7871

2,8253

2,8171

May'24

2,7595

2,7813

2,7413

2,7778

2,7706

Jun'24

2,7342

2,7502

2,7105

2,7468

2,7403

Jul'24

2,7249

2,7399

2,7044

2,7367

2,7307

Aug'24

2,7200

2,7350

2,7011

2,7319

2,7262

Sep'24

2,7211

2,7367

2,7034

2,7330

2,7274

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

3,061

3,082

3,051

3,076

3,079

Dec'23

3,450

3,473

3,442

3,470

3,468

Jan'24

3,688

3,711

3,686

3,708

3,707

Feb'24

3,631

3,648

3,631

3,645

3,647

Mar'24

3,355

3,366

3,355

3,366

3,367

Apr'24

3,146

3,146

3,144

3,145

3,146

May'24

3,166

3,166

3,162

3,162

3,165

Jun'24

3,277

3,277

3,277

3,277

3,279

Jul'24

3,389

3,394

3,387

3,387

3,399

Aug'24

3,489

3,497

3,400

3,433

3,478

Sep'24

3,404

3,404

3,404

3,404

3,408

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

2,3032

2,3157

2,2973

2,3080

2,2845

Dec'23

2,2912

2,3025

2,2851

2,2996

2,2725

Jan'24

2,2856

2,2888

2,2856

2,2859

2,2635

Feb'24

2,2878

2,2886

2,2878

2,2886

2,2648

Mar'24

2,2596

2,2886

2,2486

2,2731

2,2578

Apr'24

2,4588

2,4842

2,4480

2,4702

2,4568

May'24

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,4726

Jun'24

2,4560

2,4763

2,4415

2,4633

2,4500

Jul'24

2,4271

2,4452

2,4248

2,4400

2,4266

Aug'24

2,3904

2,4092

2,3904

2,4064

2,3937

Sep'24

2,3640

2,3652

2,3448

2,3618

2,3500

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts