Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

76,09

-0,52

-1,27

-0,79

0,33

Dầu Brent

USD/thùng

81,38

-0,29

-2,66

-0,60

-0,21

Xăng

USD/gallon

2,26

-0,66

-2,12

-0,15

-41,20

Khí gas

USD/MMBtu

1,67

4,60

7,86

-18,32

-12,18

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics