Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

80,94

0,21

-0,46

2,97

19,17

Dầu Brent

USD/thùng

85,06

0,16

-0,82

2,60

17,07

Xăng

USD/gallon

2,51

0,44

0,28

0,09

7,05

Khí gas

USD/MMBtu

2,85

3,72

4,29

14,23

3,76

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics