Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,41

0,51

4,99

11,53

0,40

Dầu Brent

USD/thùng

84,02

0,57

5,03

10,80

-0,06

Xăng

USD/gallon

2,29

0,20

2,72

9,73

-14,39

Khí gas

USD/MMBtu

2,14

-1,25

1,17

-9,90

-21,28

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics