Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

86,77

0,26

1,94

11,96

8,81

Dầu Brent

USD/thùng

80,73

0,25

2,06

11,05

7,80

Xăng

USD/gallon

2,75

0,11

-0,20

7,04

-1,94

Khí gas

USD/MMBtu

1,85

-0,23

-0,52

-0,52

-14,72

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics