Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

84,92

-2,26

1,46

9,55

6,48

Dầu Brent

USD/thùng

89,03

-2,34

1,88

8,98

5,80

Xăng

USD/gallon

2,72

-2,14

0,65

6,03

2,86

Khí gas

USD/MMBtu

1,75

-1,89

-4,67

-5,95

-19,37

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics