Bảng giá so sánh chi tiết các mặt hàng công nghiệp

Mặt hàng

Giá hôm nay

So với hôm qua (%)

So sánh 1 tuần

So sánh

1 tháng

So cùng kỳ 1 năm

Industrial

Day

%

Weekly

Monthly

YoY

Bitum

3600,00

-0,63%

1,18%

-0,80%

3,96%

Coban

29820

-2,37%

-10,77%

-10,77%

-42,60%

Chì

1999,00

-0,15%

0,39%

-9,53%

-7,94%

Nhôm

2148,00

1,27%

-0,02%

-3,72%

-12,11%

Thiếc

24580

0,91%

2,46%

-1,38%

-0,26%

Kẽm

2436,00

0,23%

0,31%

-6,33%

-24,78%

Nikel

16243

-0,33%

1,43%

-5,84%

-42,28%

Molypden

55,63

0,00%

0,00%

0,00%

19,63%

Palladi

1000,13

0,77%

3,15%

-3,04%

-44,17%

Polyetylen

4400

0,00%

0,00%

2,33%

-65,08%

Polyvinyl

7962,00

0,43%

1,14%

-1,69%

-2,53%

Polypropylen

5792,00

-0,17%

2,59%

-3,90%

-3,00%

Tro soda

7138,00

-4,19%

-3,41%

-6,53%

-8,60%

Neodymium

2800,00

0,00%

1,45%

33,33%

6,06%

Tellurium

570000

0,00%

-4,20%

-10,24%

-37,70%

Quặng 62% sắt

590,00

0,00%

-1,26%

-0,42%

8,26%

Urê ammonium

135,03

-0,46%

1,59%

4,85%

23,59%

Urê

270,00

0,00%

0,00%

0,00%

-55,00%

Di-ammonium

342,50

0,00%

-2,14%

-12,74%

-37,73%

Rhodium

570,00

0,00%

1,33%

6,54%

-11,28%

Magiê

21800

0,00%

0,00%

0,00%

-5,83%

Gallium

1855,00

0,00%

0,00%

-7,02%

25,76%

Germanium

9550

0,00%

0,00%

-0,52%

23,23%

Mangan

29,25

0,00%

0,00%

-3,31%

-6,40%

Indium

2005

0,00%

0,00%

0,00%

39,72%

Bột giấy Kraft

5350,00

-1,40%

0,98%

-5,64%

-27,72%

Nguồn: Vinanet/VITIC