Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

19,88

20,15

19,71

19,80

19,73

Tháng 7/24

19,68

19,92

19,53

19,61

19,50

Tháng 10/24

19,69

19,95

19,61

19,68

19,56

Tháng 3/25

19,96

20,16

19,86

19,93

19,80

Tháng 5/25

19,35

19,50

19,24

19,32

19,19

Tháng 7/25

19,02

19,13

18,90

19,00

18,85

Tháng 10/25

19,07

19,16

18,95

19,06

18,91

Tháng 3/26

19,32

19,38

19,21

19,33

19,18

Tháng 5/26

18,84

18,90

18,73

18,88

18,74

Tháng 7/26

18,61

18,65

18,48

18,64

18,52

Tháng 10/26

18,66

18,70

18,55

18,69

18,60

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 5/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters