Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 15/5/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2312,45

0,16%

0,33%

-2,58%

13,91%

Bạc

USD/ounce

27,466

0,55%

4,33%

-1,54%

8,06%

Đồng

USD/Lbs

4,5823

0,93%

2,14%

6,97%

19,66%

Thép

CNY/Tấn

3500,00

-0,99%

-1,44%

4,48%

-5,12%

Quặng sắt

USD/Tấn

118,69

-0,73%

7,01%

15,59%

10,51%

Lithium

CNY/Tấn

110500

0,00%

0,00%

-1,78%

-44,05%

Bạch kim

USD/ounce

990,20

0,59%

3,21%

1,49%

-11,19%

Titan

USD/KG

52,50

0,00%

0,00%

0,00%

-11,60%

Thép cuộn

USD/Tấn

780,00

-0,64%

-3,70%

-6,02%

-19,34%

Bitumen

CNY/Tấn

3646,00

0,11%

0,16%

-4,53%

-0,65%

Cobalt

USD/Tấn

27830

0,00%

0,00%

-2,52%

-20,33%

Chì

USD/Tấn

2235,00

-0,09%

2,45%

2,69%

4,87%

Nhôm

USD/Tấn

2557,50

0,49%

1,15%

4,11%

12,74%

Thiếc

USD/Tấn

32593

1,91%

4,41%

9,20%

25,38%

Kẽm

USD/Tấn

2908,50

-0,15%

0,81%

6,36%

10,90%

Nickel

USD/Tấn

18890

-1,28%

0,06%

3,68%

-19,31%

Molybdenum

USD/Kg

497,50

0,51%

0,51%

9,34%

-8,93%

Palladium

USD/ounce

962,50

0,42%

2,18%

-8,74%

-40,20%

Rhodium

USD/ounce

4715

0,00%

0,00%

-0,21%

-42,50%

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics