Hình 1: Giá than đá thế giới ngày 8/6/2020 (USD/tấn)

Hình 2: Giá than steam (than đốt nồi hơi) ngày 8/6/2020 tại Trung Quốc, CNY/tấn

Trong tháng 5/2020, giá than đá thế giới đã tăng trung bình 8,589%

Hình 3: Giá than Newcastle giao ngay từ 1/5/2020 đến 1/6/2020 (USD/tấn)
  Trong 5 tháng đầu năm 2020, giá than đá thế giới trung bình giảm 17,8%
Hình 4: Giá than Newcastle giao ngay từ 1/1/2020 đến 31/5/2020 (USD/tấn) 

Nguồn: VITIC/Reuters