Bảng 1: Cập nhật giá than đá thế giới (USD/tấn)

Hình 1: Đồ thị giá than đá thế giới cập nhật

Hình 2: Đồ thị giá than Newcastle trong 1 tuần qua (hợp đồng giao ngay, USD/tấn) 
Bảng 2: Cập nhật giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Bảng 3: Cập nhật giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn

 

Nguồn: VITIC/Reuters