Bảng 1: Cập nhật giá than đá thế giới (USD/tấn)
Hình 1: Biểu đồ giá than đá thế giới cập nhật 
Hình 2: Biểu đồ giá than Newcastle những ngày gần đây nhất (hợp đồng giao ngay, USD/tấn)
Bảng 2: Cập nhật giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Bảng 3: Cập nhật giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn

Nguồn: VITIC tổng hợp từ nguồn Reuters