Trong phiên giao dịch ngày 17/7/2023, giá các kim loại cơ bản giảm vào đầu phiên giao dịch do những người tham gia thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế từ nước tiêu dùng chính Trung Quốc có thể bị áp đảo.
Trên sàn giao London, giá đồng kỳ hạn giao 3 tháng giảm 0,5% xuống 8.648 USD/tấn, trong khi hợp đồng đồng giao tháng 8 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 69.260 CNY (tương đương 9.699,87 USD)/tấn.
Giá đồng - thường được coi là đầu mối kinh tế, đã chạm mức cao mới trong ba tuần trước trong bối cảnh hy vọng sẽ có thêm các biện pháp kích thích từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tuy nhiên, nhu cầu ngắn hạn suy yếu, trong khi lượng đồng tồn kho tại các kho Thượng Hải tăng tuần thứ ba liên tiếp lên 82.690 tấn.
Giá nhôm giảm 0,6% xuống 2.262,50 USD/tấn, giá thiếc giảm 0,2% xuống 28.500 USD/tấn, giá kẽm giảm 0,5% xuống 2.426,50 USD/tấn, giá chì ít thay đổi ở mức 2.123,50 USD/tấn và giá nikel giảm 0,5% xuống 21.515 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá nhôm giảm 1% xuống 18.185 CNY/tấn, giá kẽm giảm 1,2% xuống 20.315 CNY/tấn, giá chì giảm 0,4% xuống 15.685 CNY/tấn, giá nikel giảm 0,2% xuống 166.460 CNY/tấn và giá thiếc giảm 0,6% xuống 231.720 CNY/tấn.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn). 

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 17/7

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 10/2023

3.719

-29

Giá đồng

Giao tháng 8/2023

69.130

-320

 

Giá kẽm

Giao tháng 8/2023

20.270

-295

 

Giá nikel

Giao tháng 8/2023

165.560

-1.200

 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters