Theo đó, giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London đã tăng 0,6% lên 3,406 USD/tấn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giá đã giảm 2% trong tuần.
Hợp đồng nhôm tháng 4/2022 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 2,7% lên 22.695 CNY (tương đương 3.569,18 USD)/tấn, trước đó giá nhôm đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/3/2022.
Trên sàn giao dịch London giá đồng tăng 0,4% lên 10.279 USD/tấn, giá chì tăng 0,8% lên 2.269 USD/tấn, giá kẽm tăng 0,5% lên 3.845 USD/tấn và giá thiếc tăng 1,7% lên 42.420 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch THượng Hải giá đồng tăng 1,4% lên 73,250 CNY/tấn, giá chì tăng 0,5% lên 15,265 CNY, giá kẽm tăng 0,6% lên 25,560 CNY/tấn và giá thiếc tăng 2,3% lên 335,180 CNY/tấn, trong khi giá nikel giảm 1,5% xuống 206,670 CNY/tấn.
Hợp đồng nikel trên sàn London đã giảm trong hai ngày liên tiếp và các nhà giao dịch cho biết giá nikel có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến khi đạt mức ngang bằng với giá của kim loại này tại Trung Quốc.
Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2022 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,7 triệu tấn.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn). 

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 18/3

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 5/2022

4.938

+34

Giá đồng

Giao tháng 5/2022

73.110

+910

Giá kẽm

Giao tháng 5/2022

25.480

+95

Giá nikel

Giao tháng 4/2022

218.980

-2.450

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters