Trên sàn giao dịch kim loại London, giá đồng kỳ hạn giao 3 tháng tăng 1,8% lên 8.100 USD/tấn, trong khi hợp đồng đồng giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0,8% lên 65.080 CNY(tương đương 9.076,71 USD)/tấn.
Trong số các kim loại khác, giá nhôm tăng 1,5% lên 2.399 USD/tấn, giá kẽm tăng 1,4% lên 2.977,5 USD/tấn và giá chì tăng cao hơn 0,7% lên 2.129 USD/tấn và giá thiếc tăng 0,7% lên 22.500 USD/tấn.
Dự trữ nhôm tại các kho London giảm 2.575 tấn xuống còn 503.700 tấn sau khi hàng tồn kho tại các kho do theo dõi giảm 11,9% xuống 110.017 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2017.
Dự trữ đồng tại kho London tăng nhẹ lên 91.200 tấn, trong khi dự trữ đồng tại kho Thượng Hải giảm 18,1% xuống 70.249 tấn.
Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá đồng tăng 1,8% lên mức cao nhất trong 5 tháng là 19.030 CNY/tấn, giá nikel tăng 1,2% lên 194.950 CNY/tấn, giá kẽm tăng 1,7% lên 23.980 CNY/tấn và giá thiếc tăng 1,9% lên 184.750 CNY/tấn.

 

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn). 

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 30/11

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 5/2023

3.736

+2

Giá đồng

Giao tháng 1/2023

64.790

-70

Giá kẽm

Giao tháng 1/2023

23.795

-135

Giá nikel

Giao tháng 1/2023

199.260

+5.570

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters