Do nhu cầu tăng sau khi nới lỏng do cuộc khủng hoảng năng lượng đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, lượng đồng chưa gia công và các sản phẩm của nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới vẫn giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11, Tổng cục Hải quan cho biết.
Hoạt động trong các ngành sản xuất và xây dựng sử dụng nhiều đồng của Trung Quốc tăng lên trong tháng 11 khi tỷ lệ phân bổ điện trên diện rộng và giá nguyên liệu thô giảm xuống.
Dự trữ đồng tinh luyện tại kho ngoại quan Thượng Hải SMM-CUR-BON giảm 17% trong tháng 11 xuống dưới 170.000 tấn, mức thấp kỷ lục.
Lượng tinh quặng đồng, hoặc tinh quặng đồng đã qua chế biến một phần, đạt mức cao kỷ lục 2,19 triệu tấn trong tháng 11, tăng 21,9% so với tháng trước.
Xuất khẩu nhôm chưa gia công và các sản phẩm của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020.
Việc Ủy ban châu Âu quyết định trì hoãn thuế nhập khẩu 14-25% đối với sản phẩm thép tấm và thép cuộn từ Trung Quốc cũng có thể thúc đẩy xuất khẩu.
 

Nguồn: VITIC/Reuters