Giá đồng kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 6% lên 53.520 CNY (7.642,66 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 15/6/2018.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 3,3% lên 6.622,5 USD/tấn, mức cao chưa từng thấy kể từ ngày 3/7/2018.
Tồn trữ đồng tại Thượng Hải tăng 20,1% trong tuần lên 137.336 tấn, tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, tồn trữ vẫn giảm 64% so với mức đỉnh năm 2020 trong tháng 3/2020.
Trên sàn Thượng Hải, giá nhôm đạt mức cao nhất gần 26 tháng (14.765 CNY/tấn), trong khi giá kẽm đạt mức cao nhất 5,5 tháng (18.025 CNY/tấn). Giá chì tăng lên mức cao nhất 8 tháng (15.530 CNY/tấn).
Trên sàn London, giá nhôm tăng lên mức cao nhất 4 tháng (1.696 USD/tấn), giá nickel cao nhất 5 tháng (13.580 USD/tấn) và giá kẽm đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/2/2020 (2.207,5 USD/tấn).
Chứng khoán châu Á có khởi đầu vững khi các nhà đầu tư đặt cược vào mùa thu nhập đối với hầu hết các công ty tại Mỹ, làm lu mờ dự báo giảm bởi các hạn chế do virus corona.

Giá các kim loại cơ bản ngày 13/7/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

2,9685

2,29 %

Chì

USD/tấn

1.841,95

0,67%

Nickel

USD/tấn

13.472,50

2,06%

Nhôm

USD/tấn

1.664,00

-0,06%

Thiếc

USD/tấn

17.340,00

1,55%

Kẽm

USD/tấn

2.156,00

1,17%

Nguồn: VITIC/Reuters