Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Ngân hàng Á Châu tăng 127 đồng giá mua và tăng 130 đồng giá bán lên mức 25.418 – 25.925 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 73 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.961 – 26.016 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 25.200 – 25.780 VND/Euro. Vietcombank tăng 112,49 đồng chiều mua và tăng 108,31 đồng chiều bán lên mức 24.926 – 26.320 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.554 – 25.674 VND/EUR, giá mua tăng 12 đồng và giá bán tăng 32 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0429 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 01/12/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 01/12/2022 tăng mạnh trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/12/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC