Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Đông Á có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Á Châu giảm 2 đồng giá mua nhưng tăng 124 đồng giá bán lên mức 25.416 – 26.049 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 37 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.968 – 26.030 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 40 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 25.280 – 25.870 VND/Euro. Vietcombank tăng 89,31 đồng chiều mua và tăng 94,51 đồng chiều bán lên mức 24.999 – 26.397 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.595 – 25.745 VND/EUR, giá mua tăng 41 đồng và giá bán tăng 71 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0512 USD/EUR, giảm 0,1% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 02/12/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 02/12/2022 tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 02/12/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC