Nhập siêu 54 tỷ USD từ Trung Quốc

Biểu đồ: T.Bình.
Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, nước ta chi xấp xỉ 110 tỷ USD (109,87 tỷ USD) nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng tới 30,5% so với năm 2020.
Đáng chú ý, riêng thị trường láng giềng này chiếm đến 33,1% tổng kim ngach nhập khẩu cả nước trong năm ngoái và gần gấp 2 lần so với thị trường đứng thứ hai là Hàn Quốc.
Hầu hết hàng hóa nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam đều có sự góp mặt của thị trường Trung Quốc.
Năm 2021 có tới 17 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 2 nhóm “chục tỷ USD”.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng lớn nhất với kim ngạch đạt 24,92 tỷ USD, tăng mạnh 46,4% so với năm trước, chiếm 53,8% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 21,86 tỷ USD.
Các nhóm hàng lớn khác như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,24 tỷ USD; vài hơn 9 tỷ USD; sản phẩm từ chất dẻo hơn 4 tỷ USD…
Chiều ngược lại, năm 2021, nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 55,95 tỷ USD, tăng 14,5% so với năm 2020 và chiếm 16,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Như vậy, năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 54 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline