Đến năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất năng lượng nội địa hàng năm lên hơn 4,6 tỷ tấn than tiêu chuẩn, theo kế hoạch do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cơ quan quản lý Năng lượng Trung Quốc công bố.
Kế hoạch nêu rõ, sản lượng dầu thô hàng năm sẽ phục hồi và ổn định ở mức 200 triệu tấn, trong khi sản lượng khí đốt tự nhiên hàng năm đạt trên 230 tỷ m3 vào năm 2025.
Kế hoạch nhấn mạnh những nỗ lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất điện gió và điện Mặt Trời với quy mô lớn và chất lượng cao, đồng thời phát triển điện hạt nhân một cách chủ động, an toàn và có trật tự.
Đề đảm bảo an toàn, Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ xây dựng ổn định các dự án điện hạt nhân ven biển để triển khai hợp lý các dự án mới theo kế hoạch, đặt mục tiêu nâng công suất lắp đặt được đưa vào hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân lên khoảng 70 triệu kilowatt vào năm 2025.
Trong khi đó, quốc gia này cũng đang tìm cách giảm lượng khí thải CO2 trên một đơn vị GDP khoảng 18% trong giai đoạn 5 năm này.
Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng dần tỷ trọng tiêu thụ năng lượng không hóa thạch lên khoảng 20% vào năm 2025 và tỷ trọng sản xuất điện từ năng lượng không hóa thạch sẽ đạt khoảng 39%.
Với mục tiêu gia tăng đáng kể về hiệu quả sử dụng năng lượng, Trung Quốc có kế hoạch giảm mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP khoảng 13,5% trong giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: TTXVN