Trung Quốc cũng sẽ thiết lập một thị trường hàng hóa tương lai bằng đồng nhân dân tệ (CNY) quốc tế, họ cho biết trong một tuyên bố về việc thúc đẩy thương mại và đầu tư trong các khu thương mại tự do của mình.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đTrung Quốc đang dần mở nhiều hợp đồng phái sinh hàng hóa hơn cho những người tham gia giao dịch ở nước ngoài.

Trung Quốc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào giao dịch hàng hóa kỳ hạn.

Các công ty và nhà đầu tư nước ngoài hiện có khả năng tiếp cận hạn chế vào các thị trường hàng hóa rộng lớn của Trung Quốc. Các hợp đồng mở cho thương nhân nước ngoài bao gồm dầu thô, quặng sắt, cao su TSR 20, dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và đồng ngoại quan.
Tuyên bố cũng cho biết nước này sẽ khởi động các kế hoạch thí điểm để chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các khu thương mại tự do đủ điều kiện dựa trên danh mục bằng sáng chế có giá trị cao của các ngành công nghiệp.
Nó cũng sẽ cho phép các công ty cho thuê tài chính đủ điều kiện trong các khu thương mại tự do chia sẻ hạn ngạch nợ nước ngoài với các phương tiện chuyên dụng của họ theo khuôn khổ an toàn vĩ mô cho tài trợ xuyên biên giới.

Nguồn: VITIC/Reuters