Theo khảo sát tại 12 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá của ngày hôm qua; ở chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.250 – 26.350 VND/EUR, giá mua giữ nguyên nhưng giá bán giảm 50 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 20/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 20/1/2022 trên thị trường tự do giảm, NHTM tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/1/2022
ĐVT: VND


Nguồn: Vinanet/VITIC