Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có mức giá mua Euro cao nhất, vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác; Tuy nhiên tỷ giá Euro trên thị trường tự do không đổi.
Theo khảo sát tại 12 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 9 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá của ngày hôm qua; ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.250 – 26.350 VND/EUR, giá mua và giá bán giữ nguyên so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 21/1/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 21/1/2022 tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/1/2022

ĐVT: VND   


Nguồn: Vinanet/VITIC